Puisi - Kau, Bukan Kau


Bagaimana bisa kau menjadi kau?
Sedang kau sendiri lupa akan sejatinya siapa kau
Kau yang sekarang bukanlah kau
Kau yang dulu adalah kau yang sejatinya kau

Kau lupa?
Apa yang menjadikanmu lupa?

Apa kau percaya tentang apa yang sedang kau perjuangkan itu benar?
Apa kau percaya tentang apa yang sedang kau korbankan itu tak salah?

Apa kau tau?
Kau telah disurupi kau
Kau telah tunduk atas perintah kau
Dan kau tau, itu bukanlah kau

Jadi, apa kau masih mau menjadi kau?
Masih mau membudak kepada kau?
Masih mau membatu dengan tetap mempertahankan kau?
Matilah kau

Joe Azkha, 2020

0 Comments

Posting Komentar